lubiana

Mugs

lubiana / Mugs

assortment

Mugs

„Wiktor”

0,30 l / 1759

Mugs

„Wiktor”

0,23 l / 1755 0,30 l / 1611

Mugs

„Wiedeń”

0,30 l / Ø 160 mm / 1710, 1715

Mugs

„Simone”

0,30 l / 0408

Mugs

„Robert”

0,25 l / 2110

Mugs

„Robert”

0,28 l / 213

Mugs

„Robert”

0,30 l / 210

Mugs

„Rafał”

0,30 l / 1614

Mugs

„Morning”

0,25 l / 1110

Mugs

„Żak”

0,30 l / 1761

Mugs

„Margot”

0,20 l / 608

Mugs

„Madryt”

0,28 l / 3110

Mugs

„Leon”

0,30 l / 1713

Mugs

„Kuba”

0,20 l / 1635

Mugs

„Jumbo”

0,50 l / 1607

Mugs

„Jumbo”

1,00 l / 1600

Mugs

„Jakub”

0,30 l / 1791

Mugs

„Iza”

0,30 l / 1613 0,35 l / 1735

Mugs

„Margot”

0,25 l / 1708

Mugs

„Igor”

0,30 l / 921

Mugs

„Gaweł”

0,30 l / 1722

Mugs

„Filip”

0,36 l / 1678

Mugs

„Filip”

0,35 l / 1650

Mugs

„Filip”

0,30 l / 1612

Mugs

„Feliks”

0,36 l / 1747

Mugs

Filter cover „Eryk”

/ 1822

Mugs

Mug filter „Eryk”

/ 1821

Mugs

„Eryk”

0,35 l / 1811

Mugs

„Eryk” and lid

0,35 l / 0043

Mugs

„Degusta”

0,30 l / 1045

Mugs

„Clen”

0,30 l / 1731

Mugs

„Clen”

0,30 l / 1730

Mugs

„Boris”

0,30 l / 1696

Mugs

„Bola”

0,25 l / 1010

Mugs

„Bogdan”

0,25 l / 0911

Mugs

„Bill”

0,45 l / 0345

Mugs

„Bill”

0,30 l / 0310 0,40 l / 0355

Mugs

„Alice”

0,30 l / 1711

Mugs

„Aida”

0,25 l / 0410

Mugs

„Aida”

0,24 l / 0409

Mugs

„Butterfly”

0,24 l / 0409

Mugs

„Butterfly”

0,35 l / 1737

Mugs

Pickle dish

Ø 215 mm / 7304

Mugs

Milk jug

0,03 l / 7001 0,15 l / 7005

Mugs

Napkin holder

/ 789

Mugs

Egg cup

/ 787

Mugs

Pepper shaker

60 mm / 786

Mugs

Salt shaker

60 mm / 785

Mugs

Gravy boat

0,30 l / 782

Mugs

Sugar bowl

0,20 l / 779

Mugs

Coffee pot

0,30 l / 773 0,60 l / 774 1,35 l / 777

Mugs

Vase

3,00 l / 764

Mugs

Oval dish

Ø 230 mm / 754 Ø 290 mm / 758 Ø 340 mm / 760 Ø 380 mm / 762

Mugs

Plate flat

Ø 160 mm / 728 Ø 190 mm / 730 Ø 210 mm / 731 Ø 240 mm / 734 Ø 250 mm / 736 Ø 280 mm / 739 Ø 305 mm / 743

Mugs

Salad bowl

Ø 130 mm / 714 0,20 l / Ø 150 mm / 718 0,30 l / Ø 180 mm / 719 0,50 l / Ø 210 mm / 721

Mugs

Bouillon cup and saucer

0,32 l / Ø 160 mm / 717, 715

Mugs

Bulionówka z uszami and saucer

0,32 l / Ø 160 mm / 716, 715

Mugs

Mug

0,30 l / 710

Mugs

Cup and saucer

0,15 l / Ø 140 mm / 700, 712 0,20 l / Ø 140 mm / 701, 712 0,25 l / Ø 150 mm / 703, 713