lubiana

Eto

Prosty, nowoczesny fason ozdobiony delikatnymi paskami.

lubiana / Eto

asortyment

Eto

Talerz płytki

ø185 mm / 2830 ETO II ø 250 mm / 2838 ETO II

Eto

Talerz głęboki

ø 200 mm / 2820 ETO II

Eto

Półmis owalny

ø 280 mm / 1958 ø 330 mm / 1960

Eto

Talerz płytki

ø 305 mm / 1947

Eto

Talerz płytki

ø 250 mm / 1926 ø 270 mm / 1927 ø 310 mm / 1938

Eto

Spodek

ø 175 mm / 1937

Eto

Talerz płytki

ø 210 mm / 1931

Eto

Talerz płytki

ø 185 mm / 1930

Eto

Talerz głęboki do deseru

ø 275 mm / 1928

Eto

Salaterka

ø 230 mm / 1923 ø 140 mm / 1922

Eto

Talerz głęboki

ø 230 mm / 1921

Eto

Talerz głęboki

ø 200 mm / 1920

Eto

Spodek

ø 120 mm / 1919

Eto

Spodek

ø 145 mm / 1913

Eto

Filiżanka ze spodkiem

0,20 I / ø 145 mm / 1909, 1913

Eto

Filiżanka ze spodkiem

0,19 I / ø 145 mm / 1907, 1913

Eto

Filiżanka ze spodkiem

0,25 l / 160 mm / 1904, 2916

Eto

Filiżanka ze spodkiem

0,25l / 160 mm / 1904, 0316

Eto

Filiżanka ze spodkiem

0,25l / 140 mm / 1904, 0412

Eto

Talerz głęboki do deseru

270 mm / 1925