lubiana / Aktualności

LIDER KONKURENCYJNOŚCI 2017

V Polski Kongres Przedsiębiorczości 2017

Zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, w dniach 26 – 27 października 2017 r. – V Polski Kongres Przedsiębiorczości zgromadził ponad tysiąc przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Kongres odbył się pod hasłem „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”. Najważniejszym celem, jaki przyświecał przy organizacji wydarzenia, było stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków. W trakcie trwania Kongresu odbyło się ponad 20 konferencji branżowych, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym m.in. ochroną środowiska, synergią nauki z biznesem, innowacjami, przedsiębiorczością, transferem i komercjalizacją wiedzy, medycyną, transportem publicznym i międzynarodowym, samorządami, przemysłem ciężkim, polityką mieszkaniową, energetyką, czy przemysłem kosmicznym. Honorowy patronat nad Kongresem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Podczas Kongresu odbyło się wręczenie wyróżnień dla polskich firm. Lubiana SA otrzymała wyróżnienie w kategorii LIDER KONKURENCYJNOŚCI 2017. Dziękujemy Kapitule Kongresu za docenienie, nagroda stanowi dla nas motywację do dalszej pracy w kierunku, który wcześniej został przez nas wytyczony, by zaspokajać potrzeby naszych klientów możliwie najlepszym produktem w szerokiej gamie asortymentowej i w najlepszej cenie.

Powrót