lubiana / praca / aktualne oferty pracy

Technolog

od kandydatów oczekujemy

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych
 2. Nadzór nad dokumentacją technologiczną
 3. Współudział we wdrażaniu nowych produktów
 4. Tworzenie instrukcji, procedur dot. procesów technologicznych
 5. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych
 6. Rozwijanie i wdrażanie nowych technologii produkcji i kontroli wyrobów
 7. Testowanie i uruchamianie w warunkach produkcyjnych nowych narzędzi i procesów technologicznych

od kandydatów Wymagamy

 1. Podstawowej wiedzy z zakresu zasady działania przemysłowej aparatury chemicznej.
 2. Znajomości pakietu MS Office.
 3. Wykształcenia wyższego z zakresu technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, procesowej lub pokrewnych specjalizacji.
 4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa lub inżyniera procesu będzie dodatkowym atutem.

Cechy osobowościowe

Oferujemy

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny) w Dziale Kadr i Płac, pok. 203 lub na adres: sciazko.edyta@lubiana.pl i udział w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.
Akceptujemy tylko oferty z adnotacją: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)".