lubiana / praca / aktualne oferty pracy

TECHNOLOG

od kandydatów oczekujemy

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych
 2. Nadzór nad dokumentacją technologiczną
 3. Współudział we wdrażaniu nowych produktów
 4. Tworzenie instrukcji, procedur dot. procesów technologicznych
 5. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych
 6. Rozwijanie i wdrażanie nowych technologii produkcji i kontroli wyrobów
 7. Testowanie i uruchamianie w warunkach produkcyjnych nowych narzędzi i procesów technologicznych

od kandydatów Wymagamy

 1. Podstawowej wiedzy z zakresu zasady działania przemysłowej aparatury chemicznej.
 2. Znajomości pakietu MS Office.
 3. Wykształcenia wyższego z zakresu technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, procesowej lub pokrewnych specjalizacji.
 4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa lub inżyniera procesu będzie dodatkowym atutem.

Cechy osobowościowe

Oferujemy

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
w Dziale Personalnym ZPS „LUBIANA” S.A. lub na adres : skwierawski.adrian@lubiana.pl
i udział w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.

Akceptujemy tylko oferty z adnotacją:
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Technolog. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: ido@lubiana.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.