lubiana

Jakość i ekologia

Strategia zrównoważonego rozwoju ekologicznego produkcji to m.in.:

1.

porcelana „Made in Poland” — wykonanie z surowców naturalnych i testowanie pod kątem zawartości substancji szkodliwych,

2.

własne studnie oraz oczyszczalnie ścieków — oszczędzanie milionów litrów wody rocznie,

3.

inwestycja w innowacyjne technologie — produkcja z ograniczoną emisją CO2 do atmosfery,

4.

korzystne warunki pracy, integracja osób niepełnosprawnych,

5.

efektywność energetyczna produkcji — wykorzystanie ciepła odpadowego z pieców wypałowych.