lubiana

Praca

Pracownicy są fundamentem sukcesu firmy Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. Pracują z nami wyjątkowi ludzie, pełni zapału, zaangażowania i energii. Zgodnie z misją naszej firmy oferujemy naszym pracownikom bezpieczne i dobre warunki pracy, a dzięki takim wartościom jak: ciepło, wzajemna pomoc i zgoda dbamy o dobrą atmosferę pracy.

Dynamiczny rozwój naszej firmy powoduje, że nieustannie poszukujemy utalentowanych i ambitnych osób, które chcą dołączyć do naszego zespołu. Dzięki szkoleniom, przyjaznej atmosferze oraz nauce przez naszych doświadczonych pracowników jesteśmy idealnym miejscem, aby Twoja kariera zawodowa nabrała rozpędu. Zapraszamy do współpracy!

lubiana / praca

CO OFERUJEMY?

lubiana / praca

PROCES REKRUTACJI W ZPS „LUBIANA” S.A.
przebiega trzyetapowo

Etap 1

Analiza CV

Etap 2

Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem działu DHR.

Etap 3

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu lub dyrektorem pionu.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. 83-407 Łubiana, ul. Zakładowa 1, pok. 203 lub na adres e-mail:

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: ido@lubiana.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1 lub pkt 4.

Lubiana

Aktualne oferty pracy

10 lipca 2020

AUTOMATYK

więcej
17 lipca 2019

TECHNIK MECHANIK, TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK MECHATRONIK

więcej
23 marca 2017

Ślusarz, Konserwator

więcej
5 stycznia 2017

Pracownik produkcji

więcej