lubiana / praca / aktualne oferty pracy

Operator wózka widłowego

od kandydatów oczekujemy

Uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego

od kandydatów Wymagamy

Cechy osobowościowe

Oferujemy

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny) w Dziale Personalnym, pok. 203 lub na adres: lubiana @lubiana.pl

Akceptujemy tylko oferty z adnotacją:
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Operator wózka widłowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: ido@lubiana.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.