Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
Zapytania hurtowe:
+48 58 680 35 13
lubiana@lubiana.pl

Znajdziesz nas na:
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
Adres: 83-407 Łubiana k. Kościerzyny, woj. pomorskie
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000063845, NIP: 591-000-41-44, BDO: 000000976
Kapitał zakładowy: 2 015 248,00 zł wpłacony w całości
KONTAKT
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
83-407 Łubiana (koło Kościerzyny)
ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWE
Zapytania hurtowe: +48 58 680 35 13
Zapytania detaliczne: +48 660 611 637, +48 606 849 886
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lubiana