Klient:
Indywidualny   
pl  

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 16 KWIETNIA 2024r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063845, o kapitale zakładowym 2.015.248,00 zł wpłaconym w całości, NIP 5910004144, Regon 190037085, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz.10.00
w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1.

OGŁOSZENIE

 

Kupuj online
Lista salonów
KONTAKT
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
83-407 Łubiana (koło Kościerzyny)
SALON FIRMOWY W ŁUBIANIE
Godziny otwarcia:
pon.–sob.: 9.00–16.00
Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lubiana