Klient:
Biznesowy  
pl  

20 kwietnia 2023r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000063845, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.248,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającej NIP 5910004144 i  REGON 190037085, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, 83-407 Łubiana.

https://lubiana.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/MSiG-ogloszenie-o-ZWZA-LUBIANA-S.A..pdf

Kupuj online
Oferta dla HORECA
KONTAKT
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
83-407 Łubiana (koło Kościerzyny)
SALON FIRMOWY W ŁUBIANIE
Godziny otwarcia:
pon.–sob.: 9.00–16.00
Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lubiana