Klient:
Biznesowy  
pl  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 maja 2023 r

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063845,o kapitale zakładowym 2.015.248,00 zł wpłaconym w całości, NIP 5910004144, Regon 190037085, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1

 

ogłoszenie MSiG

 

Kupuj online
Oferta dla HORECA
KONTAKT
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA
83-407 Łubiana (koło Kościerzyny)
SALON FIRMOWY W ŁUBIANIE
Godziny otwarcia:
pon.–sob.: 9.00–16.00
Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za I i II okres wnioskowany
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lubiana